«

Џ

џ

Личи на

 • Поклопка од тенџере, наопаку.
 • Чаша без подношка.
 • Буквата Ц, ама прцлето ѝ се мрднало насреде.
 • Капак за оџак.
 • Мравка носи камен.
 • Малата буква и со мустаќ.

Занимања

 • Џезист

  Свирам диво,
  локам пиво.

 • Џокеј

  Терам коњи,
  како авиони.

Имиња

 • Од каде да ви најдеме име што почнува на Џ? Има едно, Џони, ама не е од нашиве краишта.

Растенија

Извици

 • Џудо!
 • Џиу-џицу!
 • Џиновско џилитење!
 • Џагара-магара!

Слики

Џокеј – буква Џ — Бушава азбука