«

Г

г

Личи на

 • Ластовичка која лета по небото, а ние ја гледаме од Земјата.
 • Бесилка.
 • Прав агол од деведесет степени.
 • Улична светилка што дење работи, а ноќе спие. Наместо да биде обратно.
 • Буквата Т ја скрила едната рака.
 • Врв од страница на весник или книга. Тој врв се подвиткува за да знаеме каде сме застанале со читањето.

Занимања

 • Географ

  Картата на големиот свет
  ја имам во малиот џеб.

 • Готвач

  Со сто грама брашно и малку вода
  готвам мезелаци по последна мода.

Имиња

 • Гордана
 • Горда
 • Грозда
 • Грозданка
 • Галена
 • Горица
 • Герман
 • Георги
 • Генади
 • Гаврил
 • Гроздан
 • Горан
 • Гале
 • Глигор

Извици

 • Грандиозно!
 • Генијално!
 • Гром!
 • Глупости!

Слики

Глув – буква Г — Бушава азбука