«

В

в

Личи на

 • Осумка, сплескана од едната страна.
 • Два круга, потпрени на ѕид.
 • Перек. Тоа е нешто како солена кифла, ама поубаво.
 • Буквата Б латиница. А оваа азбука е, се разбира, кирилица.
 • Малата буква в е како бротче со едро.
 • Виолински клуч, ама поткастрен.
 • Како шестка со перчин.

Занимања

 • Ветеринар

  Доктор сум за квачки,
  кучиња и мачки.

 • Војник

  Со слобода се хранам,
  татковина бранам.

Имиња

 • Василка
 • Веселинка
 • Велинка
 • Вита
 • Викторија
 • Виолета
 • Васил
 • Велко
 • Веселин
 • Владимир
 • Волкан
 • Виктор
 • Велјан
 • Вангел
 • Венијамин
 • Вртан
 • Војдан

Извици

 • Виртуозно!
 • Ведро, весело, величествено!
 • Вошки!

Слики

Вода – буква В — Бушава азбука