«

Л

л

Личи на

 • Шатор за кампирање.
 • Колиба.
 • Чадор без рачка.
 • Скршено стапче.
 • Подотворено ноже.
 • Спортист на стартна линија. Ќе летне штом ќе го чуе знакот.

Занимања

 • Лекар

  Здравјето ваше
  е подрачје наше.

 • Лимонатџија

  Лимон, малина со сода,
  напијте се место вода.

 • Ловец

  Еден зајак ловам
  десет зајци бројам.

Извици

 • Луксузно!
 • Лудо!
 • Лом!
 • Лигавење!

Слики

Левучар – буква Л — Бушава азбука