«

М

м

Личи на

 • Дрво засечено со секира.
 • Готвачка капа.
 • Перка од риба.
 • Птица со главата надолу, додека колве.
 • Шапка, цивилна или војничка.
 • Два пингвина фатени за рака.
 • Панталони, се сушат спрострени на жица.

Занимања

 • Музичар

  Свирам, пеам, аранжирам
  слободно импровизирам.

 • Милиционер

  Како пчела медот –
  јас го чувам редот.

 • Метеоролог

  Ако кажам сончево –
  ќе биде врнежливо.

Имиња

 • Марија
 • Мирка
 • Милка
 • Мирјана
 • Менка
 • Митана
 • Марта
 • Магда
 • Младенка
 • Мирко
 • Магдалена
 • Матеј
 • Мартин
 • Мојсо
 • Младен
 • Миладин
 • Марко
 • Милан
 • Михаил
 • Милко
 • Мирољуб
 • Максим
 • Мирослав
 • Мирон

Извици

 • Многу мудро и мисловно!
 • Мевлем за масите!
 • За мерак!
 • Маѓепсна мајсторија!
 • Мед и млеко!
 • Мрсулаво!

Слики

Малер – буква М — Бушава азбука