«

Б

б

Личи на

 • Еден музички знак што, ми се чини, се вика бемол.
 • Буквата В без горниот дел. Којзнае каде ѝ е.
 • Очила. Едното стакло се скршило или се загубило.
 • Буквата Г која пуштила стомак.
 • Малото б ракописно е како пиле, како пајка или кокошка.

Занимања

 • Балерина

  Вежбам мачно и напорно,
  играм лесно, беспрекорно.

 • Бербер

  Бричам стручно, без нервоза,
  следам фудбалска прогноза.

 • Библиотекар

  Давам книги, тенки и дебели,
  за делници и за во недели.

Имиња

 • Билјана
 • Богдана
 • Бојана
 • Бојка
 • Босилка
 • Борка
 • Бранка
 • Будимка
 • Благуна
 • Бисера
 • Блажена
 • Божана
 • Благородна
 • Борјанка
 • Благоја
 • Богдан
 • Божидар
 • Борис
 • Бранко
 • Божин
 • Бошко

Извици

 • Бистро!
 • Блаженство!
 • Браво!
 • Боза!

Слики

Бокс – буква Б — Бушава азбука