«

Ѕ

ѕ

Личи на

 • Змија, отровна, опасна.
 • Буквата С, латиница.
 • Кобра што игра кога ѝ се свири на зурла.
 • Јадица што игра чочек.
 • Половина осумка.
 • Нешто опасно извртено.
 • Костур од змеј.

Занимања

 • Ѕидар

  Ѕидам ѕидови
  од сите видови.

 • Ѕвезда

  Главен сум на ТВ и радио програми
  раката ми капна од автограми.

Имиња

 • Ѕака
 • Ѕвезда
 • Ѕвонко
 • Ѕвездан
 • Ѕвезданка
 • Ѕвезданчо
 • Ѕвезданче
 • Ѕвезданченце
 • Ѕвезданченцуле
 • Ѕвезданченцуленце
 • Ѕвезданченцуленцуле

Извици

 • Ѕвездено, ѕвездено!
 • Ѕе!
 • Ѕенѕање!

Слики

Ѕид – буква Ѕ — Бушава азбука