«

Ч

ч

Личи на

 • Чаша со рачката погрешно ставена, па мораш постојано да ја држиш за да не падне.
 • Четворка, малку зарамнета на рабовите.
 • Закачалка.
 • Буквата Ј, ама јадичето се качило угоре по конецот.
 • Ченгелот во касапница.

Занимања

 • Чевлар

  Везден сонувам чуден сон –
  сум измислил челичен ѓон!

 • Чиновник

  Поарно е човек да меша малтер
  одошто на светот да гледа низ шалтер!

(през)Имиња

 • Чоревци
 • Чупевци
 • Чокревци
 • Чилимановци
 • Чадиковци
 • Чејковци
 • Чундевци

Извици

 • Чувствително, човечки!
 • Честито!
 • Чудно ми чудо!

Слики

Чудо – буква Ч — Бушава азбука