«

П

п

Личи на

 • Врата за влегување во соба.
 • Порта за влегување во куќа.
 • Квадрат или правоаголник, зависи како е напишан, без долната страна.
 • Маса за појадување, ручање и вечерање.
 • Масиче за ужина.
 • Столче за одмор.
 • Пречка.
 • Мост.

Занимања

 • Правник

  Со параграфи сум строг и цврст,
  законот го носам во малиот прст.

 • Печалбар

  Во туѓина пари стегам
  думам дома да си бегам.

Имиња

 • Пауна
 • Перса
 • Пандора
 • Павлинка
 • Петра
 • Петранка
 • Параскева
 • Петка
 • Правда
 • Пара
 • Панда
 • Паун
 • Петко
 • Павле
 • Пантелеј
 • Пандил
 • Панде
 • Панче
 • Панко
 • Пане

Извици

 • Просто прекрасно!
 • Паметно и полезно!
 • Петка!
 • Пусто перчење!

Слики

Поклопка – буква П — Бушава азбука