«

Ј

ј

Личи на

 • Јадица.
 • Кога некој нѐ вика, така го витка прстот.
 • Лизгач на мраз скокнат во воздух. Како ли ќе се спушти?
 • Врв од бастун, свртен наопаку.
 • Голема лажица за чорба.
 • Кобра пред напад.
 • Кукачка од дигалка.

Занимања

 • Јазичар

  Колку знаеш со јазикот
  толку можеш со мозокот.

 • Јагленокопач

  Она што е за вас длабока длабочина,
  за мене е проста подземна широчина.

Имиња

 • Јованка
 • Јагода
 • Јаглика
 • Јанка
 • Јана
 • Јован
 • Јанко
 • Јане
 • Јаков
 • Јаким
 • Јосиф
 • Јоаким

Извици

 • Јасен јазик!
 • Јуначки јунаци!
 • Јуриш!
 • Јадовно!

Слики

Јама – буква Ј — Бушава азбука