«

Њ

њ

Личи на

 • Буквата Н со ногата во гипс.
 • Буквата Н со раница.
 • Буквата Н игра фудбал.
 • Големата буква Н се здружила со малата буква о.
 • Буквата Н џвакала мастика и направила балон.

Занимања

 • СвиЊар

  Кај мене секоја свиња
  се храни со посебна диња.

Имиња

 • Нема ниедно, ни за лек. Ако најдете, јавете.

Извици

 • БаЊа!
 • СвиЊштина!

Слики

Њујорк – буква Њ — Бушава азбука